Breaking News
Home / Mars dan Hymne

Mars dan Hymne

MARS STAI RAUDHATUL AKMAL
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
RAUDHATUL AKMAL
TEMPAT MENIMBA ILMU DAN AGAMA
BERAZASKAN PANCASILA
       KAMI PEJUANG STAIRA
       MELANGKAH PENUH DENGAN KEYAKINAN
       MENJUNJUNG TINGGI NILAI KEBENARAN
REFF:
HARUM NAMAMU SEPANGJANG MASA
AGAR TERUKIR DIDALAM SANUBARI
AGAR TERCAPAI CITA-CITA YANG MULIA
AGAR BAHAGIA DUNIA DAN AKHIRAT
       MAJULAH STAIRA
       MAJULAH………STAIRA.
Hymne
Hymne STAI Raudhatul Akmal merupakan lagu bernada sedang (bariton), bertempo lambat, berwibawa, dan mengandung makna pujian, berjiwa pancasila dan mencerminkan cita-cita STAI Raudhatul Akmal.