Mars & Hymne

MARS STAI RAUDHATUL AKMAL

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
RAUDHATUL AKMAL
TEMPAT MENIMBA ILMU DAN AGAMA
BERAZASKAN PANCASILA
KAMI PEJUANG STAIRA
MELANGKAH PENUH DENGAN KEYAKINAN
MENJUNJUNG TINGGI NILAI KEBENARAN

REFF:

HARUM NAMAMU SEPANGJANG MASA
AGAR TERUKIR DIDALAM SANUBARI
AGAR TERCAPAI CITA-CITA YANG MULIA
AGAR BAHAGIA DUNIA DAN AKHIRAT
MAJULAH STAIRA
MAJULAH….STAIRA.

HYMNE
Hymne STAI Raudhatul Akmal merupakan lagu bernada sedang (bariton), bertempo lambat, berwibawa, dan mengandung makna pujian, berjiwa pancasila dan mencerminkan cita-cita STAI Raudhatul Akmal.